top of page

FLYYT passer alle virksomheter som opplever akutte bemanningsbehov

Oppvekst, Helse, Retail, HoReCa, Byggebransjen, Lager og logistikk eller Fornøyelsesparker og eventer er noen av bransjene FLYYT er godt egnet til.

Bransjer.png

FLYYT er egnet for virksomheter i både offentlig og privat sektor, og spesielt de som har krav til grunnbemanning og potensial for å dele på ansatte og kompetanse.

FLYYT er også egnet for virksomheter med mange avdelinger eller lokasjoner, med høy grad av varierende belastning - eller enkelt og greit virksomheter som trenger et effektivt verktøy for å booke inn ektrahjelp ved fravær.

Skybaset
BEMANNINGSKRAV

Virksomheter med krav til grunnbemanning må erstatte fraværende ansatte med midlertidig arbeidskraft for å sikre videre forsvarlig drift

Skybaset
DISTRIBUERT DRIFT

Virksomheter med flere driftlokasjoner i geografisk nærhet har stort potensial for å dele og utveksle personell

Skybaset
MOBIL KOMPETANSE

Virksomheter der ansatte har kompetanse som kan benyttes flere steder i driften har stort potensial for å dele og utveksle personell

KOMMUNER

FLYYT tas nå i bruk i norske kommuner

Kommunale tjenester har høye krav til bemanning og kompetanse for å sikre god tjenestekvalitet til publikum, og akutt fravær er en stor utfordring.

FLYYT hjelper kommuner med å håndtere akutt bemanningsbehov effektivt ved å koble og dele interne ressurser i en smart digital vikarpool - og automatisere prosessen med å skaffe rett ressurs når behovet oppstår. 

 

FLYYT gjør at den riktige vikaren kan bookes enklere, raskere og billigere enn noen gang før.

Porsgrunn Kommune

Vi prøver ut FLYYT for å benytte interne ressurser på en enda bedre måte i barnehagene våre. Vi tror digitale løsninger gjør oss bedre i stand til å møte utfordringene ved akutt fravær.

Tollef Stensrud

Kommunalsjef for oppvekst, Porsgrunn Kommune

Kontakt oss nedenfor dersom FLYYT kan være noe for din kommune eller din barnehage/skole, eller dersom du tror dette kan være noe for andre sektorer i din kommune.

Kom i gang

Ønsker du å vite mer eller få en gratis demo av FLYYT?

Vi gleder oss til å vise deg hvordan du kan løse dine akutte bemanningsbehov enklere, raskere og billigere enn noen gang før.

 

Ta kontakt!

Supert! Du hører fra oss snart!

bottom of page