top of page

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger og informasjonskapsler (cookies).

Personvern- og cookieserklæring

Flyyt AS, heretter referert til som Flyyt, eier nettstedet flyyt.no, inkludert underdomener av flyyt.no. Dette gjelder også web- og mobilløsningene man kan logge inn på fra flyyt.no. Republisering er ikke lov med mindre det er gitt skriftlig tillattelse til dette. Ved å bruke våre nettsider og løsninger, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Hva er personvern?

 

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger

 

Flyyt v/daglig leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Flyyt behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Flyyt behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Vår underleverandør har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider (flyyt.no) vil kunne bli brukt til markedsføringstiltak som for eksempel invitasjon til seminarer, kurs, øvrige arrangementer, informasjon om våre tjenester samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

For brukere av våre løsninger (vikarapp for ansatte ressurser, samt bookingapp for bemannere):

Data om brukerne av løsningene eies av kunden. Kunden i dette tilfellet er organisasjonen som har inngått avtale om bruk av løsningen for sine bemannere og vikarer/ansatte. Flyyt vil ikke bruke disse opplysningene videre mot tredjeparter, ei heller bruke disse til formål annet enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålene med løsningen. Opplysningene som lagres om brukerne av våre løsninger er ikke av sensitiv art. 

Følgende informasjon lagres om brukere av løsningen: Navn, Ansattelsesforhold (hvor og når), kontaktinfo (epost, mobil), vakthistorikk og tilgjengelighet angitt av brukeren selv.

Dine rettigheter

 

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige.

Du har rett til å bli glemt. Dette betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet, med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene. Ved avslutning av ansettelseforhold kan brukeren be om at den informasjonen om sin bruker som ikke lenger er relevant for å dokumentere ansettelsesforholdet slettes, da via sin arbeidsgiver som igjen tar dette videre med Flyyt.

Cookies og webanalyse

 

Flyyt benytter seg av cookies (også kalt informasjonskapsler) på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Flyyt bruker cookies til å analysere bruken av våre nettsider, samt markedsføringstiltak ved eksempelvis innlegging av kontaktopplysninger (kontakt oss) eller eventuell nedlasting av materiell. Vi benytter Wix engage og Google Analytics. 

Ved bruk av våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser både blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillate bruken av cookies kan du lese mer på nettvett.no sine sider her (ekstern nettside).

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk, slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før de lagres av Google. Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics finner du mer informasjon om dette her (ekstern nettside).

Våre underleverandører er:

  • Wix Inc.

  • Appfarm AS 

  • Google Inc.

Lovvalg og verneting

 

Eventuelle tvister skal behandles i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting.

Spørsmål

 

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på hei@flyyt.no.

Endringer i denne erklæringen

 

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Alle endringer gjelder fra det tidspunktet de ble publisert. Om du ønsker å vite når erklæringen sist ble oppdatert, finner du dette under "Sist oppdatert" nederst på siden.

Sist oppdatert: 05.04.2019

bottom of page