top of page

Ta grep om bemanningsutfordringene

i din barnehage

FLYYT kobler interne vikarer og deltidsansatte på tvers av driftsenheter i hele organisasjonen sammen i en selvbetjent bookingløsning som løser akutte bemanningsbehov raskere, lettere og billigere enn noen gang -  uten å bruke eksterne byråer. 

Vi vet at ingen liker å bruke tid på å skaffe vikar

 

FLYYT bruker tankesett fra delingsøkonomien kombinert med smart automatisering, og gir deg full kontroll gjennom hele bookingprosessen - alt i løpet av et par klikk.

Deling2.png

Deling

Få tilgang på flere ressurser - uten å bruke eksterne byråer!

FLYYT kobler interne vikarer og deltidsansatte - både ansatte i din egen avdeling og i andre deler av organisasjonen - sammen i en selvbetjent bookingløsning

Automatisering.png

Automatisering

Når noen blir syke kan FLYYT ta ringerunden for deg i riktig rekkefølge!

FLYYT spør dine foretrukne ansatte først, for deretter å spørre delte og tilgjengelige ressurser fra nærliggende enheter. Alt automatisk - uten at du mister kontroll

FLYYT gir store gevinster over hele linja

 

FLYYT er laget for å gjøre hverdagen bedre for alle. Både den ansatte / vikaren, bemanner i driftsenhet og ledelsen i en større organisasjon - som for eksempel en kommune eller kjedeaktør.

Selv for én driftsenhet - uten deling av ressurser -  er gevinstene i form av tidsbesparelser, ressursutnyttelse og kontroll markante.

FLYYT - for kommuner og private virksomheter

Oppvekst, Helse, Retail, HoReCa, Byggebransjen, Lager og logistikk eller Fornøyelsesparker og eventer er noen av bransjene FLYYT er godt egnet til.

FLYYT er nå i bruk i barnehagene i norske kommuner, hvor akutt bemanningsbehov håndteres effektivt ved å koble og dele interne ressurser i en smart digital vikarpool - og automatisere prosessen med å skaffe rett ressurs når behovet oppstår. 

Porsgrunn Kommune

Tollef Stensrud

Kommunalsjef for oppvekst, Porsgrunn Kommune

Vi prøver ut FLYYT for å benytte interne ressurser på en enda bedre måte i barnehagene våre. Vi tror digitale løsninger gjør oss bedre i stand til å møte utfordringene ved akutt fravær.

Kom i gang

Ønsker du å vite mer eller få en gratis demo av FLYYT?

Vi gleder oss til å vise deg hvordan du kan løse dine akutte bemanningsbehov enklere, raskere og billigere enn noen gang før.

 

Ta kontakt!

Supert! Du hører fra oss snart!

KONTAKT
bottom of page