top of page

Ta grep om bemanningsutfordringene

i din barnehage

FLYYT kobler interne vikarer og deltidsansatte på tvers av driftsenheter i hele organisasjonen sammen i en selvbetjent bookingløsning som løser akutte bemanningsbehov raskere, lettere og billigere uten å bruke eksterne vikarer. 

finner rett vikar

Når du trenger ekstra bemanning for å løse akutte fravær krever det både tid, energi og penger. Mange bruker eksterne vikarer som sjelden er godt kjent med dine rutiner eller har nødvendig fagkompetanse.

 

Den riktige ressursen er ofte tilgjengelig et annet sted i din organisasjon uten at du er klar over det.

FLYYT kobler interne vikarer og deltidsansatte på tvers av driftsenheter i hele organisasjonen sammen i en selvbetjent bookingløsning som løser akutte bemanningsbehov raskere, lettere og billigere uten å bruke eksterne vikarer. 

 

Ikke bruk tid og krefter på ekstra bemanning. Bruk FLYYT.

FLYYT logo - liten
LOSNINGEN

Hva er

?

FLYYT er en digital ressurspool i skyen med selvbetjente bemanningsprosesser mellom bemannere og interne vikarer uten behov for sentral koordinering.

FLYYT er svært enkelt å bruke for både vikarer og bemannere. Bemannerer og vikarer kan sende, motta og akseptere vaktforespørsler med ett trykk i en rask og brukervennlig app på mobil eller web.

FLYYT gjør en smart prioritering av aktuelle vikarer som er unik for hver vaktforespørsel.

FLYYT gir administrasjonen sentral kontroll og oversikt, og ledere kan styre bemanningen strategisk ved å justere på prioriteringsfunksjonen.

Skybaset
SKY

Bygget med moderne web-teknologi i skyen uten krav til egen infrastruktur

Smart prioritering
SMART

Prioriteringsalgoritme som identifiserer mest egnede tilgjengelige vikarer i hele organisasjonen

Fleksibel plattform
FLEKSIBELT

Systemet kan enkelt tilpasses dine behov eller integreres med dine systemer

Sikkert / personvern i fokus
SIKKERT

Bygget etter prinsippene

om innebygd personvern (GDPR) og sikkerhet

FLYYT logo

gir fordeler for alle

Fordeler - for driftsenhet
DRIFTSENHET
  • Bemanningsløsning tilgjengelig hele døgnet

  • Riktig og mer kompetent bemanning

  • Store tidsbesparelser og kontroll

Fordeler - for organisasjon
ORGANISASJON
  • Økt intern ressursutnyttelse

  • Reduserte kostnader til eksterne vikarbyråer

  • Økt tjenestekvalitet

  • Bedre oversikt og sentral kontroll

Fordeler -for ansatte
ANSATTE
  • Økte stillingsprosenter

  • Redusert ufrivillig deltid

  • Større frihet

passer alle virksomheter som opplever akutte bemanningsbehov

FLYYT er egnet for virksomheter i både offentlig og privat sektor, og spesielt de som har krav til grunnbemanning og potensial for å dele på ansatte og kompetanse.

Skybaset
BEMANNINGSKRAV

Virksomheter med krav til grunnbemanning må erstatte fraværende ansatte med midlertidig arbeidskraft for å sikre videre forsvarlig drift

Skybaset
DISTRIBUERT DRIFT

Virksomheter med flere driftlokasjoner i geografisk nærhet har stort potensial for å dele og utveksle personell

Skybaset
MOBIL KOMPETANSE

Virksomheter med ansatte med kompetanse som kan benyttes flere steder i driften har stort potensial for å dele og utveksle personell

BRANSJER
KOMMUNER

tas nå i bruk i norske kommuner

Kommunale tjenester har høye krav til bemanning og kompetanse for å sikre god tjenestekvalitet til publikum, og akutt fravær er en stor utfordring.

FLYYT hjelper kommuner med å redusere bruk av eksterne vikarer gjennom å utnytte tilgjengelige kapasitet i interne vikarer og deltidsansatte på tvers kommunale driftsenheter på best mulig måte.

 

FLYYT sin brukervennlighet og smarte prioriteringsalgoritmer gjør at den riktige vikaren kan bookes enklere, raskere og billigere.

Porsgrunn Kommune

Vi prøver ut FLYYT for å benytte interne ressurser på en enda bedre måte i barnehagene våre. Vi tror digitale løsninger gjør oss bedre i stand til å møte utfordringene ved akutt fravær.

Tollef Stensrud

Kommunalsjef for oppvekst, Porsgrunn Kommune

Kontakt oss nedenfor dersom FLYYT kan være noe for din kommune eller din barnehage/skole, eller dersom du tror dette kan være noe for andre sektorer i din kommune.

Enkel, fleksibel og forutsigbar prising

Vi ønsker det skal være både enkelt og risikofritt å prøve FLYYT. Derfor koster det ingenting å ta i bruk tjenesten, og du betaler kun for bruk etter en gratis prøveperiode på 30 dager. 

 

Faktisk pris avhenger av antall brukere og funksjonalitet.

 

Ta kontakt med oss for et tilbud tilpasset dine behov.

Kom i gang

Ønsker du å vite mer eller få en gratis demo av FLYYT?

Vi gleder oss til å vise deg hvordan du kan løse dine akutte bemanningsbehov enklere, raskere og billigere enn noen gang før.

 

Ta kontakt!

Supert! Du hører fra oss snart!

KONTAKT
bottom of page